Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 roku, zwanego „RODO”, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Administrator danych:
INVESTIT SYSTEMS Sp. z o.o., ul. NSZZ Solidarności 10, 63-200 Jarocin, KRS 0000615160, NIP 6172209166, REGON: 364313079.

Cele przetwarzania danych:

 1. realizacja umowy (wykonanie zamówienia, wyświadczenie usługi),
 2. marketing własnych produktów lub usług administratora danych,
 3. świadczenie usług drogą elektroniczną.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. realizacja umowy i świadczenie usług – niezbędność danych do realizacji umowy lub świadczenia usług,
 2. marketing – zgoda,
 3. pozostałe cele – uzasadniony interes administratora danych.

Zakres przetwarzanych danych:

 1. imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) lub nazwa (w przypadku pozostałych podmiotów),
 2. adres zamieszkania lub siedziby,
 3. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej e-mail,
 4. dane dotyczące złożonego zamówienia, w szczególności data zamówienia, ustalony termin realizacji, specyfikacja i zakres towaru lub usługi, miejsce dostawy lub montażu, cena lub koszt,
 5. identyfikator internetowy,

Odbiorcy danych:
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w szczególności jego pracownicy i współpracownicy, podwykonawcy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czas przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń.