-->

blog

Sposób na zmierzenie rozwoju gier mobilnych

Przy tworzeniu kolejnego rozwiązania mobilnego ważny moment stanowi launch nowego produktu, jednak kluczową sferą jest to, by stale udoskonalać i rozwijać nowo wdrożone rozwiązanie.
Po przeprowadzeniu wielu trudnych działań, wdrażamy następne wersje danej gry. Każda następna jest oczywiście coraz lepsza – jednak o ile? Takie pytanie oraz następne dotyczące poprawek jakich należy dokonać w następnym wariancie gry, zazwyczaj pojawiają się w naszej głowie podczas jej rozwijania.
W narzędziu devtodev dołączona została opcja – wersje. Dzięki temu można w pełni przeanalizować, jaki wariant projektu będzie lepszy od uprzedniego. Będzie można w związku z tym stale rozwijać daną grę mobilną.

Jakie zmiany najczęściej poróżniają poszczególne wersje?
– nowelizacje w tutorialu i nowelizacje w aktywowaniu odbiorcy. Podjęcie próby przekształcenia tutoriala danego rozwiązania w zrozumialsze i bardziej ekscytujące, w celu wsparcia odbiorcy w zrozumieniu podstaw rozwiązania i dzięki temu zachęcenia go do rozpoczęcia i kontynuacji gry
– nowelizacji w retencji. Wdrożenie kolejnych opcji w grze, haków umożliwiających zatrzymanie odbiorcy w obrębie gry. Wiąże się to z retencją krótką i długofalową
– nowelizacje w monetyzacji gry. Może tu chodzić o wszystko – od nowszych in-app purchasów po zmiany kolejności nabycia skrzynek w obrębie rozwiązania.

Współczynniki w rozwiązaniu mobilnym:
– współczynnik tutoriala
– współczynnik retencji
– współczynnik monetyzacji gry mobilnej.

Bardzo istotne znaczenie ma również wdrożenie rozwiązania mobilnego bez błędów, a także sprawdzenie nowych odbiorców i odbiorców, którzy wracają do nowszej wersji.
W skład powstałej sekcji – wersje wchodzi 5 raportów:
– realtime – powstały do obserwowania nowo wdrożonego wariantu. Raport aktualizowany jest co godzinę, dzięki czemu w krótkim czasie będzie można wychwycić nieprawidłowości.
Raport przedstawia odbiorców z minionych 2 dób, pokazując osobno nowych odbiorców oraz tych, którzy powrócili z poprzedniej wersji.
Raport przejścia tutoriala obrazuje, czy odbiorcy zakańczają to przejście w pełni.
Ukazuje się lista, z której można wskazać dane, jakie mają zostać przedstawione na wykresie:
– kolejni odbiorcy
– odbiorcy, którzy rozpoczęli przejście
– odbiorcy, którzy nie rozpoczęli przejścia
– odbiorcy, którzy ominęli tutorial
– odbiorcy, którzy skończyli przejście
– odbiorcy, którzy nie skończyli przejścia
– czas trwania przejścia.
Na podstawie raportu będzie można dokonać porównania tego, które wyniki wytwarzają konkretne warianty dla pierwszego, drugiego itd. dnia po wdrożeniu danego wariantu.
Raporty retencji mają zbliżony wygląd.
Można wskazać dzień, bądź dni, jakie mają pojawić się na wykresie. Wspomniane narzędzie określi jak retencja postępuje w czasie fazy życia danego wariantu. Na podstawie raportu będzie można porównać retencję konkretnego dnia każdego wdrożonego wariantu.
Na wykresie widać wartość przybliżonego przychodu generowanego przez odbiorcę w grze w przeciągu 2 tygodni. Można więc w krótkim czasie określić możliwości monetyzacji wariantu i zestawić je ze sobą.
Raport przychodów obrazuje wszystkie przychody uzyskane od jednego odbiorcy w danym wariancie.
Raport odbiorcy obrazuje strukturę odbiorców dla danego wariantu w ciągu minionych 14 dni.
Dzięki temu raportowi można uświadomić sobie sposób, w jaki odbiorcy przemieszczają się z jednego wariantu do drugiego, które warianty ostatnio wdrożono i jaka część odbiorców z nich skorzystała.
Dzięki opcji – wersje można zestawić ze sobą warianty w złożony sposób, co pozwala dostrzec różnice między nimi na każdym poziomie i podejmować trafniejsze decyzje.

Wyceń projekt

Na jaką platformę potrzebna jest aplikacja?

Czy potrzebujesz projekt graficzny?

Czy aplikacja ma łączyć się z innymi systemami?

Ile ekranów przewidujesz w aplikacji?

Opisz w skrócie jakie funkcje będzie zawierać Twoja aplikacja

0/5000

Podaj swoje dane