REALIZACJA - VG Lock

realizacja
VG Lock
Android
Java / Laravel / Vue.js

Aplikacja natywna służąca do zdalnego otwierania zamków w drzwiach, dla zarządzających hotelami, apartamentami. 

|

 

Opis

|


Aplikacja VG Lock umożliwia zarządzanie zamkami z serii VG-Lock. Aplikacja oraz zamek komunikują się za sobą za pośrednictwem Bluetooth Low Energy, aby odblokować, zablokować, zaktualizować sprzęt oraz odczytać operację.

Oprogramowanie Webowe umożliwia stworzenie struktury obiektów na wynajem długo i krótko terminowy.

aplikacja vg lock
aplikacja vg lock

Najważniejsze funkcjonalności

|


Bluetooth Low energy

aplikacja wielojęzyczna

integracja z SMS API

moduł rejestracji, logowania

dodawanie, usuwanie zamków

automatyczne wyszukiwanie zamków znajdujących się w pobliżu

generowanie czasowych kodów dostępowych

rejestr zdarzeń

zaawansowany system backendowy do zarządzania użytkownikami oraz treścią aplikacji