Publikowanie gry mobilnej – samodzielnie czy z pomocą wydawcy