-->

blog

Publikowanie gry mobilnej – samodzielnie czy z pomocą wydawcy?

W dzisiejszym wpisie pomożemy twórcom gier mobilnych w podjęciu decyzji odnośnie tego, czy powinni publikować je sami, czy może z pomocą kogoś doświadczonego. Samodzielne publikowanie tego typu rozwiązań jest łatwe, jednak cały czas trzeba mieć na uwadze silnie konkurencyjny rynek. Dlatego wgłębimy się dzisiaj szczegółowo w oba rozwiązania i nakierunkujemy twórców na to lepsze dla nich.

Zalety w przypadku self publishingu:
– całkowita odpowiedzialność za rezultat rozwiązania mobilnego
– zachowanie wolności w wyrazie komfortu twórczego w obrębie własnej pracy
– elastyczna terminowość i samodzielnie wskazane fazy kluczowe
– brak nacisku ze strony współpracowników z zewnątrz
– całkowity udział w pełnych zyskach
– uczucie dumy będące wynikiem samodzielnej pracy
– działanie we własnym tempie.

Zalety w przypadku wydawcy:
– większe źródło zasobów i sieci kontaktów
– silne ukierunkowanie na zyski i optymalizację rozwiązania
– obszerna faza testów i prototypowania – według wymóg i sposobów wydawcy
– możność bazowania na obszernej wiedzy i bazach wiedzy wydawcy
– źródło cennych zasobów danych i badań
– uczucie satysfakcji
– opłata z góry.

Kiedy zdecydujemy się sami opublikować nasze rozwiązanie, musimy skonkretyzować wszystkie swoje cele. To od nich zależy sukces bądź porażka naszej gry. Oczywiście jeśli wszystko nam się uda, na pewno będziemy czuć ogromną satysfakcję.
Jeżeli będziemy czerpać z pomocy wydawcy, możemy liczyć na wsparcie i doradztwo. Ponadto określi on powszechną ścieżkę do sukcesu dla wielu twórców tego typu rozwiązań.

Przed ostatecznym udostępnieniem gry należy ocenić poziom jej działania
Gra, która nie jest grywalna i odpowiednio dopracowana, aby ją zmonetyzować oraz by zachęcić do niej odbiorców – nie powinna zostać opublikowana. Bardzo często wydawcy szczególnie bazujący na analizie danych rozpatrują skonkretyzowane wskaźniki. Ponadto wskaźniki te są głównymi wytycznymi, dzięki którym łatwiej będzie uświadomić sobie możliwości naszego rozwiązania.

1. Beta test rozwiązania mobilnego
Przeprowadzanie testów beta i soft launch bardzo dobrze pozwoli określić wartość danego rozwiązania. Właściwie przeprowadzone tego typu fazy umożliwią nam usunięcie wszystkich bugów, a także wykonanie rzetelnego raportu związanego z głównymi wskaźnikami.

2. Poprawienie retencji
Retencja to bardzo istotny wskaźnik możliwości danego rozwiązania. Informuje o tym, na ile grywalna i zachęcająca jest gra. Wydawcy takich rozwiązań za każdym razem chcą zapoznać się z danymi twórców w tej sferze.

3. Kontrolowanie efektywności monetyzacji
Niewątpliwie bardzo cenną informacją jest to, czy dane rozwiązanie jest w stanie przynieść zyski pieniężne.
Na początek należy określić sposób, w jaki dane rozwiązanie ma generować zyski.

Wyróżnia się kilka koncepcji monetyzacji, na które warto zwrócić uwagę, np. reklamy natywne w rozwiązaniach mobilnych.

Dzięki powyższym działaniom łatwiej będzie stwierdzić, czy dane rozwiązanie może zostać udostępnione odbiorcom.

Publikowanie samodzielne – jakie czynności należy przeprowadzić w ramach tego procesu?

Po 1. Rozeznaj rynek.

Po 2. Przeprowadź testy gry.

Po 3. Przygotuj grę na sklep z rozwiązaniami mobilnymi.

Po 4. Zadbaj o społeczność w obrębie swojego rozwiązania i podkręć hype.

Po 5. Dokonaj optymalizacji rozwiązania na bazie feedbacku odbiorców.

Po 6. Obserwuj komentarze po udostępnieniu.

Publikowanie przez wydawcę – jakie czynności należy przeprowadzić w ramach tego procesu?

Po 1. Sprecyzuj cele.

Po 2. Sprawdź ofertę dostępnych wydawców.

Po 3. Sporządź Pitch.

Po 4. Ustal warunki.

Decydując się na wydawcę uwzględnij 4 podstawowe elementy:
– na ile jest on w stanie zaangażować się w naszą pracę
– czy jest on właściwie dopasowany do naszego rozwiązania
– czy jest on w stanie zaoferować nam właściwą pomoc i doświadczenie
– czy umowa jest dobrze skonstruowana.

Wyceń projekt

Na jaką platformę potrzebna jest aplikacja?

Czy potrzebujesz projekt graficzny?

Czy aplikacja ma łączyć się z innymi systemami?

Ile ekranów przewidujesz w aplikacji?

Opisz w skrócie jakie funkcje będzie zawierać Twoja aplikacja

0/5000

Podaj swoje dane