-->

blog

KPI aplikacji mobilnej

W celu podwyższenia standardu użytkowania aplikacji i maksymalnego zadowolenia użytkowników, należy monitorować dane, analizować je, a także przeprowadzać proces optymalizacji aplikacji. Aby finalnie doprowadzić do jej powodzenia, na starcie trzeba wyznaczyć ważne współczynniki wydajności odnośnie jej. Wyróżnia się jednak kilka współczynników KPI. Jak stwierdzić, które będą najlepsze dla danej aplikacji? Na początek warto wymienić wszystkie nasze zamierzenia odnośnie aplikacji.
W dzisiejszym wpisie zaprezentujemy zbiór kluczowych współczynników, które są stosowane przez programistów aplikacji w celu dokonania pomiaru powodzeń własnych aplikacji. W uzależnieniu od kategorii i zamierzeń konkretnej aplikacji poszczególne będą bardziej, a inne nieco mniej właściwe dla naszych oczekiwań.

Ściągnięcie, kolejna rejestracja, odinstalowanie
2 lata temu aplikacje ściągnięto prawie 180 mld razy na obszarze całego globu. Ściągnięcia to pierwotne dane dla przeważającego grona programistów. Jest to bardzo dobry sposób porównywania, na którym bazują różne dane, a także ważny moment rozwoju naszej aplikacji. Oczywiście powszechność aplikacji rośnie proporcjonalnie do rosnącej liczby jej pobrań ze strony.
Niemal tak samo jak w sytuacji pobrań, monitorowanie kolejnych rejestracji jest w stanie dostarczyć ciekawych wglądów. Określa, czy dany zakres odbiorców poszerza się, czy wręcz przeciwnie. Na takie informacje mogą oddziaływać nieprawidłowości, akcje promocyjne i inne. Należy również upewnić się co do tego, że obserwujemy również statystyki deinstalacji. Ta wartość czasem potrafi bliżej określić, ilu odbiorców używa naszej aplikacji w konkretnym czasie.

Publikowanie oraz opinia aplikacji
Kiedy odbiorcy angażują się i przywiązują do danej aplikacji, z większą częstością publikują ją w różnych miejscach i wydają opinie na jej temat. Monitorujmy publikację w social mediach, kontekst, a także przyczynę udostępnienia naszej aplikacji przez odbiorcę. Dzięki temu zgromadzimy wartościowe dane.
Czuwajmy również nad stanem opinii aplikacji. Pamiętajmy o wszelkich nieprawidłowościach i skargach, wykorzystujmy oceny odbiorców jako możliwość udoskonalenia aplikacji. Udzielenie opinii pochłania więcej czasu w odróżnieniu od wydania oceny, a to świadczy o lepszej jakości informacji zwrotnej. Dzięki temu łatwiej będzie nam wyznaczyć priorytety, na których powinniśmy od razu się skupić.

Utrzymanie odbiorcy możliwie najdłużej
Współczynnik utrzymania to procent odbiorców odwiedzających bądź korzystających z naszej aplikacji choć raz na ok. miesiąc. Często dokonuje się pomiaru tego w przeciągu 90 dni. Jest to ważne KPI, gdyż wyznacza, ilu odbiorców jest lojalnych. Wysoki współczynnik znaczy tyle, że aplikacja jest cenna. Współczynnik rezygnacji z kolei mówi o tym, ilu odbiorców zaprzestało używania naszej aplikacji. Najkorzystniejsza sytuacja jest wtedy, gdy jest niewielka stopa rezygnacji i duża retencji. Niestety aplikacje przeważnie cechują się wysoką wartością tego pierwszego współczynnika.

Zaangażowanie odbiorcy
Według badań odbiorcy mobilni użytkują 9 aplikacji na dzień i 30 na miesiąc. Czynne zainteresowanie wychodzi na jaw wówczas, kiedy odbiorcy starają się na wszelkie sposoby każdego dnia użytkować aplikację. Jest to właściwy współczynnik, by przekonać się, czy aplikacja dobrze daje sobie radę, czy wręcz przeciwnie.

Długość trwania sesji
Współczynnik ten określa, jak długo odbiorca znajduje się w naszej aplikacji w czasie pojedynczych odwiedzin. Faktem jest, że pozyskanie uwagi odbiorcy to niełatwe zadanie. Czas trwania sesji uzależniony jest od typu aplikacji, jednak odbiorcy poświęcają mniej więcej 5 min. czasu konkretnej aplikacji. Upewnijmy się, że wyznaczamy średnie dla konkretnej kategorii aplikacji. Średni czas poświęcony aplikacji do płatności z pewnością będzie inny od tego, jaki poświęcony zostaje aplikacji do ćwiczeń.

Optymalizujmy
Jeżeli nie monitorujemy jakichkolwiek ważnych współczynników wydajności, albo robimy to źle, trudno mówić o sukcesie.
Pamiętajmy, że dobrą aplikację będziemy mieli dopiero wtedy, gdy na bieżąco będziemy ją ulepszać dla stałych i nowych odbiorców.

Wyceń projekt

Na jaką platformę potrzebna jest aplikacja?

Czy potrzebujesz projekt graficzny?

Czy aplikacja ma łączyć się z innymi systemami?

Ile ekranów przewidujesz w aplikacji?

Opisz w skrócie jakie funkcje będzie zawierać Twoja aplikacja

0/5000

Podaj swoje dane