-->

blog

Ile wart jest nasz mobilny konsument?

Każdy deweloper, dla którego aplikacyjny biznes ma bardzo dużą wartość, jest silnie skoncentrowany na swoich klientach i w pełni ich rozumie.

Tutaj bezpośrednia relacja z klientem jest mocno ograniczona, dlatego duże znaczenie odgrywa gromadzenie danych, a także ich badanie. Można tego dokonać za pomocą narzędzi analitycznych.

Aby ocenić wartość klienta należy wykorzystać wskaźnik CLTV, połączenie innych wskaźników prowadzących do powodzenia aplikacji – wagi przychodów, stawki retencji, a także wiralowości.

Dzięki wskaźnikowi CLTV można efektywniej planować biznes. Pozwala on określać przybliżoną wartość każdej następnej osoby, a także rozplanować budżet na zdobycie następnych.

1. Mierzymy monetyzację

Przystępując do oszacowania CLTV, na początek badamy jaki przychód wytwarzany jest przez jedną osobę w danym okresie czasu. Taki wskaźnik na ogół określany jest mianem ARPU.
Aby go obliczyć, najlepiej sumę przychodów podzielić przez ilość aktywnych osób, którzy używają aplikacji w danym czasie. Przedział czasowy jaki wykorzystuje się tutaj to zazwyczaj 1 miesiąc.
Problem w tej kwestii może stanowić zdefiniowanie aktywnego odbiorcy.
Możemy np. obrać liczbę osób, którzy płacą za nasze produkty poprzez aplikację w czasie jednego miesiąca. Są to użytkownicy MAU.

2. Mierzymy retencję

Następną czynnością jest wskazanie przybliżonego czasu, który mija od chwili zainstalowania do zupełnej rezygnacji z użytkowania naszej aplikacji. Szczególnie ważne będzie tu też wskazanie odsetka ludzi, którzy rezygnują. Wyróżnia się kilka narzędzi, które oferują automatyczne narzędzia do zmierzenia retencji. Obliczenia będą najtrafniejsze, gdy uwzględnimy okres czasowy – 1 miesiąc.
Aby wyznaczyć wielkość retencji możemy liczbę osób, którzy rezygnują z aplikacji w danym okresie czasowym podzielić przez liczbę osób, którzy korzystają z aplikacji w początkach przyjętego okresu czasowego.
Kiedy określimy retencję, będziemy mogli estymować czas, w którym odbiorcy będą używać naszej aplikacji.

3. Wiralowość aplikacji

Jest to dość trudny element CLTV. Zawirusowana aplikacja związana jest z kosztami aktywizowania odbiorców. Jeśli wskaźnik przyjmuje wysoką wartość, to całkowity koszt pozyskiwania jest coraz niższy. Trudności w kwestii obliczenia tego wskaźnika są efektem niedoskonałych systemów do obserwowania źródeł instalacji. Można przyjąć, że wskaźnik ten uzyskuje się poprzez podzielenie liczby użytkowników organicznych przez tych, którzy dołączyli do nas na etapach procesów promocyjnych.

Wskaźnik CLTV w rzeczywistości zawsze powinien być wyższy niż wskaźnik CAC.

Wyceń projekt

Na jaką platformę potrzebna jest aplikacja?

Czy potrzebujesz projekt graficzny?

Czy aplikacja ma łączyć się z innymi systemami?

Ile ekranów przewidujesz w aplikacji?

Opisz w skrócie jakie funkcje będzie zawierać Twoja aplikacja

0/5000

Podaj swoje dane