-->

blog

Dlaczego ludzie odinstalowują aplikacje mobilne?

Osoby specjalizujące się w tworzeniu aplikacji mobilnych, poświęcają temu sporo czasu i energii.

Jednak czy każda aplikacja zawsze jest efektywna?

Z pewnością niejednej osobie zdarzyło się zainstalować jakąś aplikację, a później ją odinstalować.

Z jakiego powodu tak właśnie się dzieje?

Każdego dnia do sklepów z aplikacjami dołączają kolejne aplikacje. Są one dostępne w takich miejscach jak m.in. Sklep Google Play, czy Apple App Store.

Wśród najpowszechniejszych kategorii aplikacji wyróżnia się:

– gry mobilne

– aplikacje dla biznesu

– aplikacje edukacyjne.

Dlaczego odinstalowujemy aplikacje mobilne? Oto główne powody:

– pochłaniają one zbyt dużo miejsca w pamięci telefonu

– w aplikacjach dostrzega się niechciane reklamy mobilne

– aplikacje zawieszają się

– aplikacje zbyt mocno ingerują w prywatność odbiorców

– aplikacje wymagają rejestracji.

Dlaczego odinstalowujemy gry mobilne? Oto powody:

– są nieciekawe

– wyświetla się w nich zbyt wiele reklam

– często odbiorcy otrzymują niechciane powiadomienia

– ich instrukcja jest zbyt skomplikowana.

Dlaczego odinstalowujemy aplikacje dla biznesu? Oto powody:

– są inne, korzystniejsze alternatywy

– wymagana jest opłata za funkcjonalności dodatkowe

– niezbyt bogate user experience.

Dlaczego odinstalowujemy aplikacje edukacyjne? Oto powody:

– nudne informacje z aplikacji

– brak aktualizacji aplikacji

– istnieją lepsze aplikacje, których funkcje są zbliżone do danej.

Jakie błędy są popełniane przy kreowaniu użyteczności aplikacji?

– nie są utrzymywane standardy dla części GUI typowe dla konkretnego mobilnego systemu operacyjnego

– aplikacje międzynarodowe pozbawione wersji w kilku językach

– elementy aplikacji nie są ze sobą spójne

– w aplikacji nie ma elementów domyślnych dla konkretnego systemu operacyjnego

– aplikacja dopasowana tylko pod jedną wielkość ekranu

– niektóre elementy są za małe

– zbyt wiele funkcji.

Wyceń projekt

Na jaką platformę potrzebna jest aplikacja?

Czy potrzebujesz projekt graficzny?

Czy aplikacja ma łączyć się z innymi systemami?

Ile ekranów przewidujesz w aplikacji?

Opisz w skrócie jakie funkcje będzie zawierać Twoja aplikacja

0/5000

Podaj swoje dane